Tỏi đen có thể được sử dụng cho tất cả các mục đích giống như tỏi thông thường. Và dưới đây là một số cách sử dụng tỏi đen mà bạn nên biết: